Pozemní stavitelství

Zajišťujeme komplexní služby – zpracování projektové dokumentace ve všech stupních dle stavebního zákona, zajištění všech potřebných dokladů, přípravu zakázky pro realizaci, autorský a technický dozor včetně kolaudačního řízení.

pokračování

Veřejný prostor

Zajišťujeme komplexní služby pro města, obce i soukromé subjekty. Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních dle stavebního zákona, zajištění všech potřebných dokladů, přípravu zakázky pro realizaci, autorský a technický dozor včetně kolaudačního řízení.

pokračování

Zelené střechy

Zahrada nemusí být jen na zemi. Zelená střecha není ale jen estetickým prvkem. Fungující zelená střecha zachycuje a opět odpařuje dešťové vody a snižuje teplotní výkyvy na střeše, ale i v budově. Tím působí jako zelený ostrov s vlastním mikroklimatem.

pokračování

Soukromé zahrady

Navrhneme vám novou zahradu nebo upravíme stávající. Všechny projekty začínáme vždy úvodní schůzkou na dané zahradě. Cílem schůzky je poznat vás jako klienta a osobně s vámi navázat spolupráci, poslechnout si vaše očekávání, představy a přání.

pokračování

Realizace a údržby zahrad

Cílem naší práce je vytvořit z vaší zahrady příjemné místo pro váš odpočinek a pomůžeme vám se o ni starat. Uchopíme váš záměr jako komplexní dílo. Vlastníme mechanizaci pro zahradní i stavební úpravy.

pokračování

Automatické závlahy

Klima a srážkové úhrny na většině území České republiky nebývají, zejména v letním období, dostačující pro udržení svěžího zeleného trávníku.

pokračování

Hospodaření s vodami

Voda je vzácná. Naší filozofií je dobře nakládat s touto surovinou. Nabízíme vám odborné poradenství a realizaci zařízení na využití dešťových vod.

pokračování

Zemní práce

Nabízíme vám zajištění veškerých zemních a výkopových prací, hrubých i jemných modelací terénu vč. profesionálního založení trávníků mechanizací, odvozu a návozu materiálů.

pokračování

Každý nový prostor je pro nás výzvou.
Ke každému projektu přistupujeme individuálně.