Každý nový prostor je pro nás výzvou.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně.

Navrhneme vám novou zahradu nebo upravíme stávající.

Úvodní schůzka

Všechny projekty začínáme vždy úvodní schůzkou na dané zahradě.
Cílem schůzky je poznat vás jako klienta a osobně s vámi navázat spolupráci, poslechnout si vaše očekávání, představy a přání. Je pro nás důležité vnímat atmosféru místa, jeho přírodní charakteristiky (sklon, orientace, výhledy, průhledy, půdní vlastnosti, klima a dal.), ale i technické prvky (budovy, použité materiály a dal. ). Žádná fotka osobní kontakt nenahradí.
Na základě této schůzky Vám pošleme cenovou nabídku na zpracování projektu. Cenu určujeme dle složitosti návrhu (terén, požadované stavební prvky).

Přípravné práce

Před zahájením projekčních prací si zahradu zdokumentujeme. Pokud není geodetické zaměření, zajistíme vlastní polohopis a výškopis. Provedeme inventarizaci všech technických a vegetačních prvků. Dle potřeby předjednáme návrh se správci sítí a dotčenými orgány státní správy.
Projekt obvykle tvoříme ve dvou stupních - studie a prováděcí dokumentace. Veškerá naše činnost je v souladu s platnou legislativou a příslušnými vyhláškami a normami. Projektová dokumentace je chráněným autorským dílem.

Studie

Studie je „zhmotněním“ ideí. Dává nám představu o budoucím estetickém ztvárnění, prostorovém a funkčním uspořádání a navržených materiálech.
Studie obvykle obsahuje situační výkres, vizualizaci návrhu nebo zákres do stávajících fotek, a textovou část, kde je celý návrh popsán včetně propočtu nákladů na realizaci. Nad hotovou studií se s klientem scházíme a osobně mu ji představujeme.

Prováděcí dokumentace

Pokud v zahradě nejsou navrženy stavební prvky, které vyžadují postup a vlastní dokumentaci dle stavebního zákona, navazujeme na studii prováděcí dokumentací. Ta obsahuje technické výkresy, řezy, rozkreslení konstrukčních detailů, podrobné osazovací plány a technickou textovou zprávu, tak aby jednotlivé navržené prvky bylo možné realizovat. Dle domluvy je možné zpracovat i podrobný položkový rozpočet nebo výkaz výměr pro ocenění dodavatelem.
Prováděcí dokumentaci můžeme zpracovat jako celek nebo i pro jednotlivé části dle postupných etap realizace. Pokud se chystáte realizovat zahradu svépomocí či s vlastní dodavatelskou firmou, zpracování prováděcí dokumentace vám doporučujeme.

Realizace

Průběh realizace zahrad je velmi individuální záležitostí a vždy se snažíme vyjít vstříc vašim požadavkům. Zajišťujeme komplexní realizaci zahrad „na klíč“ ale poskytneme vám i poradenství, odbornou pomoc a příp. zajištění potřených rostlin a materiálů pro výsadby svépomocí. Po realizaci vás naučíme se o vaši zahradu starat.