Zajišťujeme komplexní služby – zpracování projektové dokumentace ve všech stupních dle stavebního zákona, zajištění všech potřebných dokladů, přípravu zakázky pro realizaci, autorský a technický dozor včetně kolaudačního řízení. Ušetříme vám trápení s orientací v legistativě. Veškerá naše činnost je v souladu s platnými zákony, příslušnými vyhláškami a normami. Zpracovávaná projektová dokumentace je chráněným autorským dílem.

Přípravné práce:

  • individuální konzultace s investorem
  • terénní průzkum, vč. výškového zaměření
  • zajištění podkladů

Projektová činnost:

  • zpracování projektové dokumentace v rozsahu vyplývajícím z požadavků daného projektu: studie, 3D vizualizace, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby
  • zpracování položkového rozpočtu zakázky
  • jednání s orgány státní správy, zajištění vyjádření vlastníků a správců sítí technické infrastruktury a příp. dalších dotčených subjektů

Realizace stavby:

  • technický dozor investora
  • autorský dozor
  • pomoc při převzetí stavby
  • zajištění kolaudačního řízení